2018

Menu rwd

Kwalifikacja dla kandydatów do służby w jednostce wojskowej

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej nr 4539 (Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi) w dniach 11 września 2018 r. oraz 25 września 2018 r. od godz. 08.00 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby wojskowej na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych oraz na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Wymagania:

 • wykształcenie – dla szeregowych – co najmniej gimnazjalne;
 • prawo jazdy kategorii C;
 • ukończenie służby przygotowawczej o kierunkowej specjalności lub zajmowanie stanowisk służbowych w powyższej specjalności lub przygotowanie zawodowe do zajmowania stanowisk;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność;
 • dobry stan zdrowia.

Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać:

 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • oryginały oraz kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, odbyte kursy oraz posiadane uprawnienia;
 • oryginał i kserokopię prawa jazdy;
 • oryginał i kserokopię zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej;
 • opinię służbową;
 • wypełnioną ankietę personalną oraz oświadczenie RODO - dokumenty do pobrania ze strony internetowej JW 4539;
 • przybory do pisania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 261-887-517 lub 261-887-678.

Sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

 1. W przypadku żołnierza rezerwy – kobiety i mężczyzny
 • marszobieg na 3000 m;
 • podciąganie się na drążku wysokim
 • uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce;
 • bieg wahadłowy 10 x 10 m
 • bieg zygzakiem, tzw. „koperta”;
 • skłony tułowia w przód w czasie 2 minut.

wstecz

Powrót do topu strony