Stowarzyszenie Kulturalny Serock

Menu rwd

Pomysł utworzenia stowarzyszenia powstał w wyniku spotkania członków chóru Gaudete i rodziców dzieci i młodzieży należącej do Grupy Teatralnej Remiza,  w maju 2015. Ostatecznie proces rejestracji stowarzyszenia zakończył się 12 listopada 2015. Obecnie Stowarzyszenie Kulturalny Serock liczy 41 członków.

Cele działalności Stowarzyszenia obejmują promowanie szeroko pojętej kultury na terenie Gminy Serock i poza nią, szczegółowo opisane zostały w statucie naszego Stowarzyszenia.

W roku 2016 zamierzamy skupić się głównie na wzmocnieniu i rozwoju Chóru Gaudete, liczącego obecnie 28 osób, działającego pod kierunkiem Pana Karola Krawczyka oraz Grupy Teatralnej Remiza, tworzonej przez Panią Annę Kutkowską.

Drugim ważnym celem jest pozyskanie funduszy na prowadzenie w.w. grup, które w 2015 działały społecznie.

Ubiegamy się o dofinansowanie projektu „Kulturalna Łączność Pokoleń” związany z integracją wielopokoleniową społeczności lokalnej poprzez teatr obrzędowy.

Zarząd Stowarzyszenia Kulturalny Serock

1. Maria Monika Szymańska – Prezes

2. Barbara Halina Klik – Zastępca Prezesa

3. Dorota Ewa Mróz-Kaproń – Zastępca Prezesa

4. Małgorzata Romana Sarełło – Sekretarz

5. Artur Adam Burdzy – Skarbnik

6. Dorota Pawlak – Członek Zarządu

7. Robert Żbikowski – Członek Zarządu

 

KRS: 0000583962

NIP: 5361921132

REGON: 362991898

Kontakt: kulturalny.serock@gmail.com

Telefon: 609 245 159 lub 602 187 616

Stowarzyszenie Kulturalny Serock

ul. Lipowa 34

05-140 Borowa Góra

Nr konta 13 2030 0045 1110 0000  0418 2220

 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kulturalny-Serock-465014607016157/

https://www.facebook.com/CH%C3%93R-Gaudete-1774625512765157/