2018

Menu rwd

Konsultacje w sprawie przebudowy dróg w Wierzbicy

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W WIERZBICY
KONSULTACJE SPOŁECZNE W DNIU 05.04.2018 r.

W dniu 05.04.2018 r . w Wierzbicy odbyło się spotkanie dotyczące przyjętych przez Gminę wstępnych rozwiązań projektowych przebudowy dróg gminnych.
W rozmowach wzięli udział zainteresowani mieszkańcy wsi Wierzbica,  przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz projektant. Po omówieniu głównych założeń projektu oraz przesłanek przemawiających nad  zasadnością  poszerzenia pasa drogowego jednego z odcinków, dyskusja sprowadziła się do analizowania poszczególnych przypadków każdego z mieszkańców, pod kątem powierzchni wywłaszczenia i koniecznej przebudowy infrastruktury. Staraliśmy się wspólnie z wykonawcą dokumentacji projektowej odpowiedzieć na wszystkie pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco, tak aby umożliwić mieszkańcom przeprowadzenie obiektywnej oceny proponowanych rozwiązań, a co za tym idzie wesprzeć ich od strony merytorycznej w wyborze wariantu rozwiązań. 
Dla nas dużą korzyścią płynącą z odbytych konsultacji była możliwość wysłuchania oraz  poszerzenia wiedzy na temat oczekiwań,  realiów korzystania  z dróg objętych opracowaniem oraz funkcjonowania na nieruchomościach do nich przyległych. Niejednokrotnie pozyskaliśmy cenne wskazówki, które postaramy się uwzględnić podczas projektowania.  
Na czwartek 12 kwietnia 2018 r. godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej zaplanowano ponowne spotkanie, podczas którego mieszkańcy podejmą decyzję, czy najbardziej problematyczny odcinek  drogi gminnej w Wierzbicy ma być poddany tylko remontowi (tj. wymiana nawierzchni), czy ma być przeprowadzona kompleksowa przebudowa (budowa jezdni, chodnika, oświetlenia i co najważniejsze w tym przypadku – odwodnienia) kosztem zajęcia fragmentów przyległych nieruchomości na potrzeby pasa drogowego.
Mamy nadzieję, że odbyte już spotkanie pomoże mieszkańcom w podjęciu słusznej decyzji.


 

wstecz

Powrót do topu strony