2018 rok

Menu rwd

Wniosek na budowę Książęcej w Jadwisinie złożony do PROW-u

W dniu 5 października br. Miasto i Gmina Serock w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. “Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie.” Zakres prac obejmuje m.in. budowę jezdni z nawierzchni asfaltowej, budowę chodników, budowę progów zwalniających z punktowymi elementami odblaskowymi i skrzyżowania wyniesionego, budowę oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji został oszacowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 865 717,11 zł. z czego wnioskowana przez Gminę kwota dotacji wynosi 550 855,00 zł.

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony