2018 rok

Menu rwd

Budowa oświetlenia ulicznego – ostatnie zadanie w tym roku

Jest nam bardzo miło poinformować, że przystąpiliśmy do realizacji ostatnich zadań związanych z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Serock w roku bieżącym.

Z końcem września zakończone zostały roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia na ul. Wczasowej i Porannej Rosy w miejscowości Jachranka oraz na drodze wewnętrznej w Borowej Górze.

Pierwsza z inwestycji obejmowała rozbudowę - przedłużenie istniejącego ciągu oświetleniowego ulicy Polnego Wiatru o ulicę Wczasową i Porannej Rosy. W ramach zadania wybudowana została  linia kablowa oświetlenia drogowego o długości blisko 550 mb, zamontowano  16 szt. słupów stalowych o wysokości 6 m oraz opraw LED o mocy 10W, 14W i 55W. Wykonawcą prac była  firma ELVOT Bogdan Uziębło z Warszawy. Koszt wykonania prac wyniósł niespełna 74 tys. zł.

Inwestycja zrealizowana w Borowej Górze obejmowała wybudowanie ok. 456m linii kablowej wraz z montażem 12 szt. słupów stalowych o wysokości 6 m  i opraw LED o mocy 19W. Wykonawcą robót była firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 47 tys. zł.

W dniu 28 września 2018 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa – oświetlenie drogi gminnej. Zakres zadania oprócz ulicy Długiej obejmuje również ulice: Zapiecek w Skubiance oraz Laurową, Borówkową i Hiacyntową w Dosinie. Budowa obejmuje wykonanie linii kablowej o długości ok. 3127 m wraz z montażem 65 słupów stalowych o wysokości 8 m, 6m i 5m. Punkty świetlne zostaną wyposażone w oprawy LED o mocy 38W, 20W i 14W – w zależności od klasy oświetleniowej obliczonej dla danej ulicy. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 293.834,70 zł brutto. Wykonawcą robót będzie firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek.

Wspomnieć należy również o inwestycji oświetleniowej realizowanej przez naszą gminę w ramach poprawy efektywności energetycznej. W roku bieżącym zaplanowaliśmy wymianę 122 szt. opraw oświetleniowych z sodowym źródłem światła na oprawy LED. Zadanie to realizowane będzie w bieżącym roku w Serocku (ul. Kwiatowa, teren rekreacyjny przy ul. Radzymińskiej) oraz w Jachrance (droga przy ośrodku GUS), w Izbicy (ulice Serocka i Wiejska),  w Jadwisinie (ul. Szkolna i Ogrodowa) i w Borowej Górze (ul. Długa). Koszt inwestycji wyniesie 327.991,80 zł. W ramach zadania wykonane zostaną również prace związane z poprawą warunków oświetlenia poszczególnych dróg poprzez dobudowę dodatkowych punktów świetlnych, wymianę wysięgników wraz z przewodami i bezpiecznikami oraz oczyszczeniem i pomalowaniem wysięgników, które nie podlegają wymianie. Zdemontowane oprawy poddane zostaną utylizacji. Umowa w sprawie realizacji tego zadania została podpisana w połowie sierpnia bieżącego roku. Wykonawca,  firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek, w najbliższym czasie przystąpi do realizacji prac instalacyjno-montażowych. Zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z dofinansowania w formie pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony