2018 rok

Menu rwd

Serocka kranówka

Można powiedzieć, że mieszkańcy Serocka nie gęsi i swoją „serocką kranówkę” mają. Woda produkowana i dostarczana przez Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy, w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Serock jest przede wszystkim:
BEZPIECZNA
Woda pozyskiwana z ujęć czwartorzędowych z głębokości około 50 – 60 mppt charakteryzuje się pewnym zwiększeniem zawartości tlenków żelaza i manganu w porównaniu z bardzo rygorystycznymi normami określonymi przez Ministra Zdrowia. Jednak zastosowane filtry na stacjach uzdatniania wody redukują nadmiar niepożądanych elementów. Bakteriologicznie jest ona wolna od mikroorganizmów. Na potwierdzenie powyższego zakład prowadzi monitoring jakości wody u źródła i u odbiorcy, a jednocześnie jest pod nadzorem lokalnej placówki SANEPID.
Jednym z mitów jest, że wodę z kranu można pić tylko po przegotowaniu. Niestety podgrzewanie wody czwartorzędowej powoduje wytrącanie się związków wapiennych i magnezowych czyli jednych z najcenniejszych mikroelementów niezbędnych dla naszego zdrowia.
 

  • Serocka kranówka

SMACZNA
Czwartorzędowa woda trafiająca do odbiorców jest poddana tylko niezbędnym zabiegom uzdatniania lub dezynfekcji. Uzdatnienie wody odbywa się na filtrach bursztynianowi piaskowych, a dezynfekcja podchlorynem sodu przeprowadzana jest tylko w sytuacjach wynikających z konieczności. Pamiętać należy, że prawie 1/3 odbiorców stanowią odbiorcy sezonowi  korzystający z wody tylko w sezonie turystycznym. Woda czwartorzędowa charakteryzuje się wysokim stopniem twardości.
 

  • Serocka kranówka

DOSTĘPNA
Serocka woda z wodociągów jest dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy a wykonane plany stwarzają możliwość rozbudowy w przyszłości sieci wodociągowej na tereny nowe. Na terenie miasta Serock dostępne są zdroje uliczne z których w sezonie wszyscy bez żadnych opłat mogą skorzystać z wody wodociągowej. Na przestrzeni ostatniego roku wyposażyliśmy  gminne placówki oświatowe w tak zwane poidełka dla uczniów. Zimną wodę prosto z kranu możemy zabrać ze sobą wszędzie w bidonie i bezpiecznie korzystać w ciągu dnia.
 

  • Serocka kranówka

TANIA
W sklepach za 1 litr wody musimy zapłacić od 1 do 2,5 zł za 1 litr. Woda w kranie kosztuje odbiorcę niecały 1 grosz za 1 litr wody.
Jest jeszcze wiele mitów o naszej wodzie z kranu, które trzeba obalić. Cieszy jednak fakt, że coraz więcej osób z niej korzysta nie dając się nabić w butelkę.
Korzystając z wody pamiętajmy jednak o jednej, generalnej zasadzie korzystania z bogactw przyrody. Nie są one wieczne a korzystając z nich musimy również myśleć o następnych pokoleniach, które też chcą mieć dostęp do bogactw przyrody. Nie marnujmy wody czwartorzędowej do podlewania a spróbujmy wykorzystać wodę deszczową dużo, dużo lepszą do tego celu. Są dostępne i urządzenia, i metody gromadzenia deszczówki do późniejszego jej wykorzystania.

  • Serocka kranówka

wstecz

Powrót do topu strony