2018 rok

Menu rwd

Festiwal Szaniawskiego w Legionowie

Jerzy Szaniawski, jeden z największych polskich dramaturgów i literatów XX wieku, stał się teraz, na początku wieku XXI, wielkim nieobecnym. Pozostało po nim 14 sztuk teatralnych przeważnie nazywanych przez autora komediami, 5 radiowych słuchowisk, dwa tomy wspomnień o życiu teatralnym II Rzeczpospolitej, trzy tomiki prozy. Utwory te, pomimo swych niewątpliwych wartości estetycznych i etycznych, praktycznie nie funkcjonują w obiegu kultury, przemykając się czasami nieśmiało na jej obrzeżach.
Pragnąc zmienić ten stan rzeczy i udostępnić szerszej publiczności twórczość Szaniawskiego Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie organizuje wiosną 2018 roku Festiwal Szaniawskiego. Czujemy się do tego powołani przede wszystkim dlatego, że nieopodal Legionowa, w Zegrzynku nad Narwią, znajdują się ruiny dworku rodziny Szaniawskich, gdzie artysta spędził większość swojego życia. Rzymianie dysponowali określeniem "genius loci"; był to duch opiekuńczy miejsca sprawujący pieczę nad losami lokalnej wspólnoty. Chcemy włączyć do życia tej wspólnoty pamięć o "samotniku z Zegrzynka" aby wzbogaciła, nie tylko lokalnie, żywy obieg kultury.

Poniżej prezentujemy program pierwszej odsłony festiwalu w marcu 2018:

16 marca 2018, piątek, o godz. 11.00
Sala Senatu
Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora,
w Pułtusku,
przy ul. Ignacego Daszyńskiego 17
Konferencja naukowa
Życie i twórczość Jerzego Szaniawskiego

Konferencja ta inauguruje Festiwal Szaniawskiego - Legionowo.

Program:
- powitanie gości: rektor, prof. dr hab. Adam Waldemar Koseski
- słowo wstępne: Zenon Durka dyrektor MOK Legionowo
- projekcja filmu dokumentalnego "Jerzy Szaniawski" (1966)
- dr hab. Radosław Sioma "O dramatach Jerzego Szaniawskiego"
- Krystyna Kuźmińska-Jarża: "Wokół Kowala, pieniędzy i gwiazd"
- dr hab. Jacek Szczepański: "Zegrzynek Szaniawskiego na dawnej pocztówce. Analiza filokartystyczna"
Szaniawski napisał w jednym z dramatów: "Nie wszystko się kończy po zapuszczeniu kurtyny." Ci, którzy czytają dziś Szaniawskiego wiedzą, że po zapuszczeniu kurtyny wszystko się zaczyna.
Wtedy ożywają interpretacje, sugestie, domysły, analizy. Po zapuszczeniu kurtyny - zaczyna się życie. Życie w sztuce.

Organizatorzy:
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
Patronaty:
Rektor Akademii Humanistycznej prof. dr hab. Adam Waldemar Koseski
Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel
Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki

 

17 marca 2018, sobota, godz. 10.00
Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego
w Jadwisinie, przy ul. Szkolnej 46
Spotkanie pod skrzydłami patrona
"Połączył nas Jerzy Szaniawski"
w ramach
Festiwalu Szaniawskiego - Legionowo

Program:
- Scenka "Kiedy Jerzy Szaniawski był małym Jureczkiem" w wykonaniu uczniów kl. III;
- Inscenizacja "Profesor Tutka znał rodzinę utalentowanych" w wykonaniu uczniów kl. V-VII;
- Inscenizacja fragmentu utworu "Dwa teatry" w wykonaniu nauczycieli i uczniów;
- Wystawa poświęcona Jerzemu Szaniawskiemu;
- Rozstrzygnięcie konkursów o Patronie Szkoły;
- Spacer do ruin dworku w Zegrzynku.
Zapraszają:
Małgorzata Leszczyńska Dyrektor Szkoły
Zenon Durka Dyrektor MOK Legionowo

18 marca 2018, niedziela, godz. 15.00
MOK Legionowo, ul. C. K. Norwida 10
Blask i cień Szaniawskiego
- wspomnienia, prezentacje, interpretacje
spotkanie otwarte w ramach Festiwalu Szaniawskiego - Legionowo
- "Dlaczego Jerzy Szaniawski?" - wypowiedzi najważniejszych biografów i komentatorów:
prof. Jadwigi Jakubowskiej-Opalińskiej, prof. Eleonory Udalskiej, prof. Janusza Gajdy, dr Stanisława Stanika; - "Uczniowie czytają Szaniawskiego" - miniatury literackie przedstawią uczniowie szkół legionowskich; - projekcja filmu dokumentalnego "Jerzy Szaniawski" (1966) oraz rejestracji TTV z cyklu "Profesor Tutka" - "Co dalej z Jerzym Szaniawskim?" - projekty wprowadzenia Szaniawskiego w szeroki obieg kultury

 

Wiodącym wydarzeniem festiwalu podczas drugiej jego odsłony, w maju 2018, będzie Konkurs Teatrów Jednego Aktora "W pobliżu Szaniawskiego".
Udostępniamy Państwu regulamin tego konkursu, mając nadzieję, że wzbudzi zainteresowanie.

Z poważaniem
Zenon Durka, dyrektor MOK Legionowo

 

Festiwal Szaniawskiego w Legionowie
Konkurs Teatrów Jednego Aktora "W pobliżu Szaniawskiego"
Regulamin

Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie z siedzibą przy ul. C. K. Norwida 10
tel.: 22 784 44 99, e-mail: mok@moklegionowo.pl, www.moklegionowo.pl

Patronaty
Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora prof. dr hab. Adam Waldemar Koseski
Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel
Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki

Cele konkursu
Ożywione aktywnością współczesnych twórców upamiętnienie jednej z najważniejszych osobowości polskiego teatru XX wieku.
Promocja wartości estetycznych i etycznych obecnych w utworach Jerzego Szaniawskiego.
Animacja lokalnej aktywności kulturalnej w rodzinnej okolicy Szaniawskiego.
Uobecnienie, w trudnej teraźniejszości, patriotycznego i uniwersalnego aspektu teatralnej aktywności mistrza z Zegrzynka.

Zasady konkursu
Adresatami konkursu są dorośli (ukończone 18 lat) twórcy teatru jednego aktora ? amatorzy i profesjonaliści. Organizator oczekuje prezentacji monodramów trwających od 15 do 40 minut, zainspirowanych utworami teatralnymi lub literackimi Jerzego Szaniawskiego.

Zgłoszenia i kwalifikacja do konkursu
Zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora do 13 kwietnia 2018 r.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Aktora;
- opis dotychczasowych osiągnięć, ewentualnie rekomendacje z poprzednich prezentacji Aktora;
- tekst scenariusza monodramu;
- opis spektaklu;
- informację o potrzebach technicznych.
Organizator na podstawie zgłoszeń dokona wyboru Aktorów, którzy wezmą udział w prezentacjach konkursowych. Informacja o zakwalifikowanych do prezentacji Aktorach zostanie umieszczona na stronie internetowej www.moklegionowo.pl najpóźniej 23 kwietnia 2018, ponadto zgłoszeni Aktorzy zostaną o decyzji poinformowani listem tradycyjnych i elektronicznym.

Prezentacje konkursowe
Konkurs odbędzie się w dniach 11 i 12 maja 2018 (piątek i sobota), w godzinach od 12.00 do 20.00, w sali widowiskowej w ratuszu, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, w Legionowie.
Wraz z informacją o kwalifikacji do konkursu Aktorzy otrzymają informację o proponowanym dla nich dniu i godzinie prezentacji.
Monodramy będzie oceniało jury powołane przez organizatora.
Podstawą oceny będą następujące kryteria:
- związek formy i tematu z twórczością Jerzego Szaniawskiego;
- oryginalność scenariusza;
- warsztat aktorski;
- osobowość sceniczna prezentującego monodram.

Nagrody i wyróżnienia
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
- I nagroda - 2.500 zł
- II nagroda - 2.000 zł
- III nagroda - 1.500 zł
- maksymalnie trzy wyróżnienia - po 500 zł.

Prezentacje laureatów
Laureaci konkursu zaprezentują swoje monodramy w niedzielę, 13 maja, podczas wydarzenia, które odbędzie się w pobliżu ruin dworku rodziny Szaniawskich.

Informacje organizacyjne
Organizator nie pobiera wpisowego ani akredytacji od uczestników.
Organizator nie zapewnia wyżywienia ani ewentualnego noclegu, służy jednak informacjami na ich temat na terenie Legionowa.
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania spektakli konkursowych, a materiał filmowy i fotograficzny stanie się wyłączną własnością Organizatora.
Organizator zapewnia obsługę techniczną spektakli - zgodnie z opisem Aktora zawartym w zgłoszeniu.

źródło: MOK Legionowo

  • plakat zapraszający na I część Festiwalu w Pułtusku
  • plakat zapraszający na II część Festiwalu w Jadwisinie
  • plakat zapraszający na III część Festiwalu w Legionowie

wstecz

Powrót do topu strony