Urząd miasta i gminy

Menu rwd

dane adresowe Urzędu

URZĄD MIASTA i GMINY
05-140 Serock
ul. Rynek 21
tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

NIP: 536 00 17 407

Wnioski z podpisem elektronicznym można składać
zakładając internetowe konto w eUrzędzie pod adresem:
https://serockkan.eurzad.org/

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat
można wpłacać  na konto
Urzędu Miasta i Gminy Serock w banku:


Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002