2018

Menu rwd

Szkolenie ,,Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych"

W dniach 2-3 października 2018 r. zorganizowane zostało przez Miasto i Gminę Serock dwudniowe szkolenie w ramach operacji pn. ,,Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych”. Podczas szkolenia grupa 50 uczestników z gminy Serock została zapoznana z takimi zagadnieniami jak: czym są produkty regionalne i lokalne, zasady opracowywania wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych oraz produkty tradycyjne wschodniego Mazowsza. Poruszane były również tematy dystrybucji produktów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym, marketingu bezpośredniego oraz możliwości pomocy na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych PROW 2014-2020.

Grupę docelową szkolenia stanowili rolnicy z terenu gminy Serock, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy, a także właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Celem operacji było zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie marketingu, opracowywania strategii, współczesnych kanałów handlowych itp. służących rozwijaniu własnej przedsiębiorczości, czyli sprzedaży własnych produktów i usług.  

Operacja została dofinansowana na podstawie zawartej Umowy nr 49/UMWM/05/2018/RW-D-III z dnia 24 maja 2018 r. przez Województwo Mazowieckie ze środków  KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o  bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl  gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

wstecz

Powrót do topu strony