2018

Menu rwd

Wyposażenie OSP

30 sierpnia 2018 r. w została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Miastem i Gminą Serock dotycząca realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, polegających na nabyciu w 2018 r. na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym pomocy bezpośrednio na popełnienia przestępstwa.
Na mocy podpisanej umowy Miastu i Gminie Serock zostanie udzielona dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego w wysokości 37 581,39 zł.
Przyznane środki zostaną przeznaczone między innymi na zakup: defibrylatora, pił spalinowych, zestawu podpór i klinów do zabezpieczenia pojazdu oraz przenośnego zestawu oświetleniowego.

 

wstecz

Powrót do topu strony