2018

Menu rwd

Wymiana kotłów w serockiej szkole

W dniu 6 sierpnia br. Miasto i Gmina Serock złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację zadania pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku.” Wnioskowana kwota pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach wynosi 116 200,00 zł., przy czym na warunkach określonych przez WFOŚiGW  kwota ta będzie mogła zostać częściowo umorzona. W wyniku realizacji tego zadania wyeksploatowane i nieekonomiczne kotły zostaną zastąpione przez nowoczesne jednofunkcyjne kotły gazowe kondensacyjne wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem. Znacząco wpłynie to na oszczędności w zużyciu gazu i zmniejszy ponoszone koszty ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Serocku.

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony