2018

Menu rwd

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych

Zgodnie z informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych, w terminie do 15 marca 2018r.  należy składać zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych.
Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Delegatury w Warszawie w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- Plac Bankowy 3/5, parter (wejście B), pokój 42  w godzinach 815- 1615.
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Serock.
 

  • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

wstecz

Powrót do topu strony