2018

Menu rwd

Prelekcja dla młodzieży o Katyńskich Mogiłach.

W czwartek 12 kwietnia 2018 roku w Sali Widowiskowej w Serocku zgromadziła się bardzo licznie młodzież z całej gminy, by wysłuchać prelekcji historyka wojskowości -  Erazma Domańskiego pt.  „ Martyrologia Polaków na Wschodzie. Serocczanie w Katyńskich Mogiłach”. Na wstępie prelegent podkreślił, że kwiecień jest miesiącem pamięci o martyrologii narodu polskiego, której jednym z symboli jest Katyń 1940. Ten rok na wschodnich ziemiach Polski był czasem mordów na jeńcach wojennych w lesie katyńskim, w katowniach NKWD w Twerze i w Charkowie  oraz rokiem czterech fal masowych deportacji obywateli Rzeczypospolitej do syberyjskich łagrów. Historyk przedstawił również sylwetki oficerów i policjantów, związanych z ziemią serocką i z garnizonem Zegrze, zamordowanych w miejscach straceń na terenach dzisiejszej Rosji i Ukrainy. Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna. Na jednym ze zdjęć  można było zobaczyć Ewę Degę, córkę porucznika rezerwy Ryszarda Urbańskiego, urodzonego w Jadwisinie, zamordowanego w Katyniu. Fotografię wykonano w Sali Widowiskowej w Serocku 13 kwietnia 2016 roku podczas prelekcji Erazma Domańskiego „Zbrodnia Katyńska w pamięci pokoleń Polaków i w upamiętnieniach lokalnych”.  Podtrzymywanie tradycji corocznych prelekcji katyńskich dla młodzieży jest ważne dla przypominania najmłodszym pokoleniom tragicznych losów Polaków na Wschodzie.

  • Prelekcja dla młodzieży o Katyńskich Mogiłach
  • Prelekcja dla młodzieży o Katyńskich Mogiłach
  • Prelekcja dla młodzieży o Katyńskich Mogiłach
  • Prelekcja dla młodzieży o Katyńskich Mogiłach
  • Prelekcja dla młodzieży o Katyńskich Mogiłach
  • Prelekcja dla młodzieży o Katyńskich Mogiłach

wstecz

Powrót do topu strony