2018 rok

Menu rwd

Konstytucja biznesu wejdzie w życie 30 kwietnia - to już pewne

Prawo przedsiębiorców – najważniejsza ustawa wchodząca w skład tzw. Konstytucji biznesu – wejdzie w życie 30 kwietnia 2018 r., czyli za niecałe 3 tygodnie.
Termin wejścia w życie tej ustawy wynika wprost z artykułu 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.
Cały pięciopak ustaw, uchwalonych (po poprawkach Senatu) 6 marca 2018 r., został ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 30 marca 2018 r., a zatem, trzeba się przygotować do stosowania nowych przepisów!

 

wstecz

Powrót do topu strony