2018 rok

Menu rwd

Realizacja inwestycji "Teren rekreacyjny w miejscowości Stasi Las"

W dniu 8 marca br. pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Województwem Mazowieckim została zawarta umowa o dofinansowanie, której przedmiotem jest realizacja inwestycji pn.: „Teren rekreacyjny w miejscowości Stasi Las.” Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu działek o nr ew. 71/79  i 71/78  w Stasim Lesie na cele rekreacyjne, które obejmie wybudowanie placu zabaw wraz z zainstalowaniem zabawek ogrodowych oraz siłowni terenowej, boiska wraz z piłkochwytami, drewnianej wiaty z ławo- stołami z miejscem na ognisko, wykonanie ogrodzenia terenu, wykonanie nawierzchni trawiastej, utwardzenie terenu z kostki betonowej, nasadzenia zieleni, wykonanie oświetlenia terenu, uporządkowanie otoczenia inwestycji. Cały plac rekreacyjny będzie ogólnodostępny oraz zostanie przygotowany tak, aby poszczególnym grupom wiekowym użytkowników zapewnić odpowiednią formę aktywności.
Zawarta umowa o dofinansowanie przewiduje udzielenie Miastu i Gminie Serock dofinansowania w kwocie stanowiącej 57,94 % wydatków określonych jako kwalifikowane. Pomoc finansowa będzie pochodziła z publicznych środków krajowych oraz środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony