2018 rok

Menu rwd

Wiosenne zmiany w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Z początkiem roku 2018 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku podjęte zostały działania zmierzające do podwyższenia standardów wyposażenia placówki. 
W trosce o odpowiednie warunki pracy uczniów na zajęciach informatycznych – dzięki zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący - zakupiono 25  nowoczesnych  zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do celów edukacyjnych. Już wkrótce nowe komputery będą mogły być wykorzystane przez uczniów szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjalnych, jak również uczniów edukacji wczesnoszkolnej. 
Kolejną zauważalną zmianą w szkole jest zakup szafek uczniowskich. Problem szafek istniał od lat. W lutym 2018 wszedł w życie nowy regulamin, który uregulował status szafek na terenie placówki. Jest to duży krok na drodze do zapewnienia szafek większej ilości uczniom niż dotychczas, a przyczyni się to również do poprawienia estetyki na korytarzu szkolnym.  W lutym 2018 r. zakupiono 49 regałów, co pozwoliło na wymianę szafek 196 uczniom. Odzyskane szafki będą sukcesywnie poddane naprawie i oddane do użytku kolejnym osobom. Ze wstępnej analizy wynika, że takich nowych użytkowników może być ok. 140.  Proces wymiany szafek wciąż trwa i prze-biega sprawnie. Dziękujemy rodzicom za wyrozumiałość oraz za bezpośrednie wspieranie naszej inicjatywy. 
 

  • autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku
  • Szkoła Podstawowa w Serocku
  • Szkoła Podstawowa w Serocku

wstecz

Powrót do topu strony