2018 rok

Menu rwd

Serocki bon żłobkowy

Na sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 26 lutego 2018 r. została podjęta uchwała  o ustanowieniu „Serockiego bonu żłobkowego”.

Uchwała wejdzie w życie 1 kwietnia 2018 r.

Od 1 kwietnia 2018 r. rodzice  dzieci do lat 3, zamieszkujący na terenie miasta i gminy Serock  będą mogli otrzymać  świadczenie pieniężne  w wysokości 300 zł miesięcznie  jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce.  

Serocki bon żłobkowy będzie przyznawany  po spełnieniu łącznie  następujących warunków przez rodziców:

  •    zamieszkują na terenie miasta i gminy Serock
  •    rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie miasta i gminy Serock (warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych)
  •    dziecko w wieku od 1 roku do lat 3 jest objęte opieką przez niepubliczny żłobek lub klub malucha przez co najmniej 8 godzin dziennie
  •    pracują zawodowo lub wykonują inna pracę zarobkową oraz nie korzystają z urlopu wychowawczego

    nie są dłużnikami gminy, gminnych zakładów i jednostek budżetowych, oraz nie są dłużnikami alimentacyjnymi.

Bon żłobkowy będzie przyznawany na rok szkolny. Rodzice, którzy  wystąpią z wnioskiem o przyznanie  bonu żłobkowego od 1 kwietnia 2018 r. będą mieli przyznane prawo do bonu do 31 sierpnia 2018 r. Na kolejny rok szkolny 2018/2019 wnioski będzie można składać od 1 lipca.

Realizatorem Serockiego bonu żłobkowego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15.

Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.serock.pl został opublikowany pełny tekst uchwały o ustanowieniu Serockiego bonu żłobkowego wraz z wnioskiem.

 

 

 

  • autor: Ośrodek Pomocy Społecznej

wstecz

Powrót do topu strony